Keuring magazijnstellingen

Een jaarlijkse controle van uw magazijninrichting

Het wordt nog wel eens onderschat, de veiligheid van magazijnstellingen. Een jaarlijkse controle van uw magazijninrichting is echter verplicht gesteld door de Arbowetgeving. Het is uiterst belangrijk dat u uw magazijnstellingen om de zoveel tijd laat keuren door een gecertificeerd keuringsbedrijf. Metalstock is zo’n gecertificeerd keuringsbedrijf.

Wat houdt de keuring van uw magazijnstellingen in?

Als u de keuring van uw magazijnstellingen door ons laat uitvoeren, zal een van onze keurmeesters bij u langskomen. De keurmeester controleert en keurt uw stellingen op vervorming van verschillende onderdelen, de constructie en eventuele overbelasting. Ook controleert hij de omgeving waarin de stellingen geplaatst zijn. Deze keuring voldoet aan de Europese vastgestelde normen.

Als uw magazijnstellingen gekeurd zijn, betekent dit dat ze veilig zijn voor op dat moment. Dit betekent echter niet dat de stellingen nu jarenlang veiligheid garanderen. Het is daarom van belang dat u om de zoveel tijd opnieuw een keuring laat uitvoeren.

Waarom is het keuren zo belangrijk?

Een magazijnstelling is niet zomaar iets. Als uw magazijnstellingen niet regelmatig door de keuring gaan, kunnen deze gebreken hebben zonder dat u het doorheeft. Dit kan grote schade en problemen veroorzaken. Wist u bijvoorbeeld dat het onderste deel van de staanders bijna het gehele gewicht van de stelling draagt? Verder moet de constructie van de stelling goed in elkaar zitten, overbelasting moet worden voorkomen en de stelling moet worden onderhouden. Ook de omgeving van de stelling moet goed zijn. Er moet voldoende ruimte zijn tussen de stellingen om aanrijdgevaar te voorkomen en de stellingen mogen niet te vol staan.

Als u uw magazijnstellingen laat keuren, is het belangrijk dat u dit laat doen door een gecertificeerd bedrijf. Wij van Metalstock beschikken over keurmeesters met officiële certificaten.

U kunt bij ons onder andere terecht voor de volgende keuringen:

Voor meer informatie
verwijzen wij u graag door naar:

Vragen of informatie?